مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

مسابقات آزادجوشكاري

۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 310
مسابقات آزادجوشكاري

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است