مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

زمان حضور آزمون دهندگان در حوزه هاي امتحاني

۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 302
زمان حضور آزمون دهندگان در حوزه هاي امتحاني

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است