مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

استخدام مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای

۳ مرداد ۱۳۹۶ 309

مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای  در رشته های برق ، الکترونیک ، مکانیک و ... که تمایل به همکاری با یکی از شرکت های فعال در شهر صنعتی رشت دارند ، می توانند با در دست داشتن مدرک مهارتی مهارتی خود به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت مراجعه کنند.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است