مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

مراحل دریافت پروانه مهارت

۱۱ تیر ۱۳۹۶ 290

مهارت آموزان  و شرکت کنندگان  محترم در آزمون های مهارتی جهت دریافت پروانه مهارت و پس از آن دریافت کارت هوشمند مهارت میتوانند مراحل زیر را دنبال کنند:

مراحل دریافت پروانه مهارت

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است