سامانه آموزش و پژوهش

برگزاری نشست اداره آموزش با مسولین آموزش مراکز

۲۴ تیر ۱۳۹۸ 346
برگزاری نشست اداره آموزش با مسولین آموزش مراکز
اولین نشست مسولین آموزش مراکز استان در سال 1398 برگزار شد.

این نشست  به همت اداره آموزش و با حضور رئیس و کارشناسان این اداره در تاریخ 6 تیر ماه 1398 و در مرکز سنجش و ارزیابی 9دی برگزار گردید.
از موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح گردید و همراه با مسولین آموزش مراکز به بررسی آنها پرداخته شد می توان به روند برنامه ریزی در خصوص تعهد و عملکرد آموزشی استان، آموزش کار با پورتال به دلیل تغییرات توسط کارشناسان اداره کل و همچنین ارائه توضیحاتی در مورد حوزه های مختلف آموزش فنی و حرفه ای از سوی کارشناسان مسول هر بخش اشاره کرد. 

برگزاری نشست اداره آموزش با مسولین آموزش مراکز برگزاری نشست اداره آموزش با مسولین آموزش مراکز

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است